Beratungskanzlei Brusenbach | Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών | Ihr Steuerberater in Heinsberg und Düsseldorf
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser, damit Sie alle Funktionen der Seite nutzen können.
#ExzellenzWorkshopDubai Badge

Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών

Η εμπιστοσύνη, οι ικανότητες, η δυναμικότητα και η ευελιξία δημιουργούν τη βάση για μια επιτυχημένη συνεργασία. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες σε όλη τη Γερμανία. Σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενεργώντας ως δικοί σας συνεργάτες. Δεν είμαστε στο πλευρό σας μόνο όταν τα πράγματα πάνε καλά για εσάς. Η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων αποτελεί συνώνυμο του ονόματός μας.

Η διαρκής παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών αποτελεί το βασικό μέρος της ευρείας γκάμας των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. Πάνω σε αυτήν τη βάση είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε μέσα από την συνεχόμενη (άμεση) επαφή με τον πελάτη το στοχοθετημένο δυναμικό της φορολογικής διαμόρφωσης.

Όταν αναλαμβάνουμε την φορολογική σας εκπροσώπηση ή σας παρέχουμε συμβουλές φορολογικής διαμόρφωσης, στηρίζουμε την επαγγελματική μας πραγματογνωμοσύνη και τις συμβουλές μας στις δικές μας εμπειρίες. Εν ολίγοις, αν θελήσουμε να σας δείξουμε την εξοικονόμηση φόρων μέσω μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου (holding), τότε διαθέτουμε και εμείς οι ίδιοι μια εταιρεία χαρτοφυλακίου. Γιατί χρειάζεστε μια «Ε.Π.Ε. Ακινήτων» ή μια «Ε.Π.Ε. Αποταμίευσης»; Και σε αυτήν την περίπτωση διαθέτουμε δικές μας προσωπικά αναπτυγμένες λύσεις.

Αποτελούμε έναν πάροχο ολοκληρωτικών υπηρεσιών, π.χ. αναλαμβάνουμε την κατάρτιση ωρομισθίων/ημερομισθίων στον οικοδομικό κλάδο και γνωρίζουμε την τήρηση των λογιστικών για αγρότες. Προσφέρουμε επίσης υπηρεσίες κοστολόγησης για επιλεγμένους κλάδους. Οι μεταφορικές εταιρείες π.χ. χρειάζονται μια κοστολόγηση, για να υπολογίσουν βάσει των ενεργών φορτηγών τη χρονική στιγμή που κάποια δρομολόγια γίνονται ζημιογόνα ή πότε θα πρέπει να αντικατασταθεί κάποιο φορτηγό.

Μην ανησυχείτε για ενδεχόμενους ελέγχους της επιχείρησης από την εφορία. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία διαπραγμάτευσης στη διάρκεια των καθοριστικών συνομιλιών.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, τι σημαίνει διαπραγμάτευση.

Κατεπείγουσα παροχή υπηρεσιών!

Σε περίπτωση που σας έχει ανακοινωθεί κάποιος έλεγχος από την εφορία, σε προγραμματισμένες διαδικασίες ενώπιον των φορολογικών δικαστηρίων, σε υποθέσεις φορολογικού ποινικού δικαίου και υποθέσεις επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 329 του Φορολογικού Κώδικα [ΑΟ], σε κατασχέσεις και εκτελέσεις εκ μέρους της Φορολογικής Αρχής καθώς και σε επαπειλούμενη διαδικασία πτώχευσης μπορείτε να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου στο κινητό με αριθμό: +49 152 286 85 972

Μάθετε ακόμα περισσότερα

Παροχή συμβουλών φορολογικής διαμόρφωσης

 • Διαμορφωτικές φοροτεχνικές συμβουλές / βελτιστοποίηση της φορολόγησης
 • Φορολογικό δίκαιο εταιρειών
 • Εταιρική διαδοχή
 • Διεθνές φορολογικό δίκαιο
 • Αναδιαρθρώσεις
 • Ολοκληρωτικές συμβουλές φορολογικής διαμόρφωσης γύρω από το ακίνητό σας
 • Φορολογικοί λογαριασμοί σχεδιασμού (προκαθορισμός της αναμενόμενης φορολογικής επιβάρυνσης)

Συνεχόμενη παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών

 • Φορολογικές δηλώσεις για εταιρείες, ελεύθερος επαγγελματίες και ευκατάστατους ιδιώτες
 • Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών για το YouTube, Instagram, bloggers και influencers
 • Παράσταση σε φορολογικούς ελέγχους
 • Αλληλογραφία με τις φορολογικές αρχές
 • Εκπροσώπηση σε δικαστικά και εξώδικα φορολογικά ζητήματα

Ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί

 • Ισολογισμοί (κατάρτιση σύμφωνα με τους εμπορικούς και φορολογικούς κανόνες)
 • Λογαριασμός κερδών και ζημιών
 • Κατάσταση εσόδων - εξόδων
 • Παράρτημα και εκθέσεις προόδου
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας

Χρηματοοικονομικά λογιστικά

 • Τήρηση των μηνιαίων λογιστικών βιβλίων (και των λογιστικών βιβλίων των αγροτών)
 • Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
 • Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α / Συγκεντρωτικές δηλώσεις (ZM)
 • Λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού παγίων
 • Κοστολόγηση
 • Τεχνοοικονομικές αξιολογήσεις
 • Υποστήριξη στην τήρηση των λογιστικών εντός του οίκου σας / Κατάρτιση των συνεργατών σας σε λογιστικά θέματα
 • Παροχή συμβουλών και οργάνωση των λογιστικών σας

Λογιστική παρακολούθηση εργατικών δαπανών

 • Εκκαθαριστικά αποδοχών
 • Εκκαθαριστικά αποδοχών στον οικοδομικό κλάδο
 • Κατάρτιση όλων των δηλώσεων για χειμερινά επιδόματα, επιδοτήσεις του μειωμένου ωραρίου εργασίας, εξισορρόπηση μισθών, δασμολογικές επικουρικές συντάξεις όπως π.χ. SOKA-Bau
 • Τήρηση λογαριασμών μισθοδοσίας
 • Δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Δηλώσεις κοινωνικής ασφάλισης
 • Δηλώσεις των αποδεικτικών εισφορών
 • Παράσταση σε ελέγχους από φορείς της κοινωνικής ασφάλισης / επαγγελματικές ενώσεις
 • Διαδικασίες επιστροφής, συνέχιση καταβολής μισθών
 • Ετήσιες δηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων
 • Διαδικασία δήλωσης οικιακών βοηθών
 • Έκδοση βεβαιώσεων
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και αιτήσεων για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
This website is using cookies to provide a good browsing experience.

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

This website is using cookies to provide a good browsing experience.

These include essential cookies that are necessary for the operation of the site, as well as others that are used only for anonymous statistical purposes, for comfort settings or to display personalized content. You can decide for yourself which categories you want to allow. Please note that based on your settings, not all functions of the website may be available.

Your cookie preferences have been saved.